رتبه بندی سایت‌ها
این آمار‌ها از تعداد کلیک‌های کاربران در یک هفته گذشته بدست آمده است.
تعداد کلیک تغییر رتبه سایت رتبه
30k - 40k 0 aparat.com 1
10k - 20k 0 wikipedia.org 2
8k - 9k +5 magerta.ir 3
8k - 9k -1 digikala.com 4
7k - 8k -1 ninisite.com 5
7k - 8k 0 torob.com 6
5k - 6k -2 telewebion.com 7
5k - 6k -1 namasha.com 8
5k - 6k +3 abadis.ir 9
5k - 6k +9 tgju.org 10
5k - 6k +6 gama.ir 11
4k - 5k -3 ifilo.net 12
4k - 5k -2 blogfa.com 13
4k - 5k +2 paziresh24.com 14
3k - 4k +5 eitaa.com 15
3k - 4k +12 heyvagroup.com 16
3k - 4k +23 hamgamdars.com 17
3k - 4k -4 namnak.com 18
3k - 4k +27 hamyar.in 19
3k - 4k +6 divar.ir 20
3k - 4k +9 doctoreto.com 21
3k - 4k +9 google.com 22
3k - 4k +1 khabaronline.ir 23
2k - 3k -1 mehrnews.com 24
2k - 3k -4 farsnews.ir 25
2k - 3k +8 varzesh3.com 26
2k - 3k -2 delgarm.com 27
2k - 3k -10 medu.ir 28
2k - 3k -19 makarem.ir 29
2k - 3k +6 instagram.com 30
2k - 3k -18 ahlolbait.com 31
2k - 3k -3 wikifeqh.ir 32
2k - 3k -11 isna.ir 33
2k - 3k +35 paadars.com 34
2k - 3k +2 cafebazaar.ir 35
2k - 3k -9 wikishia.net 36
2k - 3k +14 balad.ir 37
2k - 3k +4 tabnak.ir 38
2k - 3k +6 youtube.com 39
2k - 3k -5 irna.ir 40
2k - 3k 0 musicdel.ir 41
2k - 3k -4 tasnimnews.com 42
1k - 2k +31 kanoon.ir 43
1k - 2k +21 nobat.ir 44
1k - 2k +4 basalam.com 45
1k - 2k +1 music-fa.com 46
1k - 2k +5 asriran.com 47
1k - 2k -4 ghatreh.com 48
1k - 2k -10 alibaba.ir 49
1k - 2k -7 roozaneh.net 50
1k - 2k -36 fararu.com 51
1k - 2k +3 donya-e-eqtesad.com 52
1k - 2k +38 shahrekhabar.com 53
1k - 2k +17 heyvalaw.com 54
1k - 2k +1 chishi.ir 55
1k - 2k -23 khamenei.ir 56
1k - 2k -9 beytoote.com 57
1k - 2k 0 mashreghnews.ir 58
1k - 2k -5 kashoob.com 59
1k - 2k +1 zoomit.ir 60
1k - 2k +5 upmusics.com 61
1k - 2k 0 taroot-rangi.com 62
1k - 2k +21 adliran.ir 63
1k - 2k +3 blog.ir 64
1k - 2k +8 tarafdari.com 65
1k - 2k -7 aviny.com 66
1k - 2k -3 bama.ir 67
1k - 2k +12 neshan.org 68
1k - 2k +3 technolife.ir 69
1k - 2k +23 faradars.org 70
1k - 2k -8 rasekhoon.net 71
1k - 2k +4 yjc.ir 72
1k - 2k -16 cfu.ac.ir 73
1k - 2k +12 ghafaridiet.com 74
1k - 2k +3 ganjoor.net 75
1k - 2k +11 darmankade.com 76
1k - 2k -17 hawzah.net 77
1k - 2k -1 farsroid.com 78
1k - 2k +35 ismc.ir 79
1k - 2k +12 cbi.ir 80
1k - 2k +9 bahalmag.ir 81
1k - 2k -50 leader.ir 82
1k - 2k -1 setare.com 83
1k - 2k -5 filimo.com 84
کمتر از 1k -4 myket.ir 85
کمتر از 1k +9 rubika.ir 86
کمتر از 1k -34 erfan.ir 87
کمتر از 1k -13 accuweather.com 88
کمتر از 1k +12 samanehha.com 89
کمتر از 1k -22 islamquest.net 90
کمتر از 1k -8 bahesab.ir 91
کمتر از 1k +2 emalls.ir 92
کمتر از 1k +9 footballi.net 93
کمتر از 1k -5 iribnews.ir 94
کمتر از 1k -10 khabarban.com 95
کمتر از 1k -46 imna.ir 96
کمتر از 1k +7 post.ir 97
کمتر از 1k -10 tebyan.net 98
کمتر از 1k +10 rokna.net 99
کمتر از 1k +38 bmi.ir 100
1 2 3 4 5